Category Archives: Kỹ thuật trồng dây thìa canh

Kỹ thuật giâm cành cây dây thìa canh

Việc sản xuất và nhân giống dây thìa canh bằng phương pháp gieo hạt gặp nhiều khó khăn do khả năng nảy mầm của hạt kém, tỷ lệ nảy mầm thấp  ra rễ kém. Do đó, phương pháp nhân giống thay thế là giâm cành sẽ có lợi hơn trong việc đẩy nhanh nhân giống… Read More »