Category Archives: Sản xuất in vitro axit gymnemic

Sản xuất in vitro axit gymnemic từ nuôi cấy huyền phù tế bào của dây thìa canh

Dây thìa canh là một cây thuốc quan trọng mang hợp chất hoạt tính sinh học là axit gymnemic. Công việc hiện tại đề cập đến việc tối ưu hóa hệ thống nuôi cấy tế bào của Dây thìa canh để sản xuất sinh khối và axit gymnemic, có đặc tính chống tiểu đường. Chúng tôi đã nghiên… Read More »