Nhân giống dây thìa canh bằng phương pháp nuôi cấy mô

By | 03/02/2020

Cải tiến quy trình vi nhân giống Dây thìa canh (Gymenema sylvestre) đã được tối ưu hóa trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, Dây thìa canh được sát trùng bề mặt bằng cồn 700 trong 1 phút, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 7 phút đã được thiết lập thành công trên môi trường MS (Murashige et Skoog, 1962) bổ sung 0,2 mg/l BAP; 30 g/l sucrose với tỷ lệ mẫu sạch là 72,15% và tỷ lệ hình thành chồi đạt 68,26% sau 4 tuần nuôi cấy. Các chồi ban đầu được cảm ứng tạo đa chồi trên môi trường MS bổ sung 1,5 mg/l BAP; 0,5 mg/l Kinetin; 0,1 mg/l NAA; 100 ml/l nước dừa; 100 g/l khoai tây; 30 g/l sucrose, cho tỷ lệ mẫu tái sinh chồi và hệ số nhân chồi đạt cao nhất (96,66% và 3,45 lần) sau 6 tuần nuôi cấy. Chồi ra rễ đạt 96,54%, số rễ trung bình 3,56 rễ/cây và chiều dài rễ trung bình 3,9 cm, khi nuôi cấy trên môi trường khoáng cơ bản MS bổ sung 0,6 mg/l NAA; 100 ml/l nước dừa; 100 g/l khoai tây; 20 g/l sucrose, sau 6 tuần nuôi cấy. Kỹ thuật nhân giống này có thể áp dụng để tạo ra hàng loạt cây giống Dây thìa canh chất lượng tốt đáp ứng cho nhu cầu sản xuất hiện nay.

Cây giống dây thìa canh

Cây giống dây thìa canh

Các tế bào và mô thực vật được nuôi cấy được công nhận rộng rãi là những lựa chọn thay thế đầy hứa hẹn để sản xuất các chất chuyển hóa thứ cấp có giá trị. Kỹ thuật nhân giống nuôi cấy mô thực vật đã được sử dụng ở quy mô  sản xuất công nghiệp. Các kỹ thuật khác nhau đã được sử dụng để nhân giống cây thuốc nam trong nuôi cấy mô thực vật thông qua nhân giống in vitro để tái sinh chồi từ các nhà nghiên cứu Cây dây thìa canh và sản xuất axit thể dục quy mô lớn trong nuôi cấy tế bào thực vật. Sự hình thành phôi soma đã được tối ưu hóa và tái sinh toàn bộ cây đã đạt được trong nuôi cấy mô sẹo có nguồn gốc từ hypocotyl, lá mầm được tách ra từ cây con của Cây dây thìa canh. Phôi hình cầu / hình trái tim được phát triển và sản xuất phôi và giai đoạn lá mầm khi cấy truyền trên sự trưởng thành phôi vừa EM8 (vừa chứa MS muối, vitamin B5, 0,5  μ M BA, và 2% sucrose). Phôi trưởng thành được nuôi cấy trên môi trường EM8 tươi để nảy mầm phôi và hình thành cây con. Những cây con này được trồng trong nhà kính tương ứng.

Các chồi được tái sinh đã bị kích thích ra rễ trên môi trường nửa sức mạnh MS mà không có bất kỳ chất điều chỉnh tăng trưởng nào (IAA, IBA và NAA). Rễ nguyên sinh xuất hiện từ cơ sở bắn 15 1520 ngay sau khi cấy và sau đó phát triển thành rễ mà không có mô sẹo cơ bản so với môi trường MS được bổ sung nồng độ khác nhau , mà không dẫn đến sự hình thành rễ.

Tham khảo:

Nhân giống in vitro của Gymnema sylvestre

Cây thìa canh giống

Bán giống dây thìa canh

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *