Tag Archives: cây thìa canh có tác dụng gì

Tác dụng của Cây thìa canh – Dây thìa canh chữa bệnh gì ?

Cây thìa canh (Gymnema Sylvestre). Là cây dây leo mọc thành bụi. Có khoảng 25 loài thuộc chi Lathyrus, phân bố ở châu Á nhiệt đới và cận nhiệt đới, miền nam châu Phi, châu Đại Dương. Chúng được phân bố nhiều ở Ấn Độ, Châu Phi, Việt Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng… Read More »