Tag Archives: Nhân giống dây thìa canh bằng phương pháp nuôi cấy mô

Nhân giống dây thìa canh bằng phương pháp nuôi cấy mô

Cải tiến quy trình vi nhân giống Dây thìa canh (Gymenema sylvestre) đã được tối ưu hóa trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy, Dây thìa canh được sát trùng bề mặt bằng cồn 700 trong 1 phút, khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 7 phút đã được thiết lập thành công… Read More »